sustainability

our sustainable spirit

reduce

Path

rethink

recycle

lager brandstofverbruik

We minimaliseren het materiaal- en energieverbruik in al onze eigen processen en activiteiten en in de processen en activiteiten die onze klanten bedienen. We nemen verantwoordelijkheid voor onze volledige waardeketen.

kies duurzame materialen
en energie

We kiezen materialen en stoffen die het milieu niet schaden. We vermijden onnodige uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervangen niet-duurzame energiebronnen door milieuvriendelijke.

alle restanten recyclen

We sluiten materiaalkringlopen door hergebruik en recycling. Voor energieterugwinning worden reststoffen aangeboden die niet geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Restwarmte is een geweldige bron om onze gebouwen te verwarmen.

onze duurzame overtuiging

Bij Aalberts integrated piping systems zijn we ervan overtuigd dat duurzaamheid onze verantwoordelijkheid is ten opzichte van onze planeet en toekomstige generaties. Daarom zetten we ons in om onze CO2-voetafdruk te verkleinen door slimme innovatie, de invoering van circulaire bedrijfsmodellen en het optimaliseren van het energieverbruik op alle locaties en door al onze medewerkers.

Onze geavanceerde productiefaciliteiten worden steeds meer uitgerust met de nieuwste energie-efficiënte technologieën en we onderzoeken voortdurend nieuwe manieren om afval te verminderen, vervuiling te minimaliseren en hulpbronnen te sparen. We zijn ervan overtuigd dat duurzame groei de sleutel is tot succes op lange termijn en we streven ernaar onze klanten, technologiepartners en belanghebbenden te inspireren om ons te begeleiden op weg naar een schonere, groenere toekomst.

ProFlow dynamic control valve
Duurzame impact met de Apollo ProFlow PICV

Onze Apollo ProFlow PICV (Pressure Independent Control Valve) is een van onze vele duurzame producten, omdat het het gebruik van materialen en energie aanzienlijk verlaagt Het goed uitgebalanceerde systeem dat het creëert, zorgt voor een stabiele kamertemperatuur. Dit biedt op zijn beurt de mogelijkheid om de gemiddelde temperatuur met 2 °C te verlagen met hetzelfde comfort. Met een lager debiet en een lagere weerstand in het systeem wordt het energieverbruik van de pomp verder verlaagd. Een goed uitgebalanceerd systeem biedt vaak de mogelijkheid om een kleinere pomp te kiezen, waardoor het energie- en materiaalverbruik aanzienlijk wordt verlaagd.

onze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

onze milieuproductverklaringen

Milieuproductverklaringen (EPD’s) bieden transparante en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de milieu-impact van een product gedurende zijn levenscyclus. EPD’s bieden geverifieerde informatie over de ecologische voetafdruk van een product, het waterverbruik en de afvalproductie, evenals over andere milieu-impactfactoren. Door dit te vergelijken met andere EPD’s kunnen onze klanten weloverwogen beslissingen nemen, ervoor zorgen dat hun aankopen een minimale impact hebben op het milieu en bijdragen aan een duurzame toekomst.

BREEAM-distributiecentrum

Ons hoogwaardige distributiecentrum voor Aalberts integrated piping systems Western Europe in Zeewolde (NL) is bekroond met het BREEAM Very Good-certificaat. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwd milieu. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. Aalberts integrated piping systems wil een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam milieu. Dit geldt niet alleen voor onze productiemiddelen, maar we ondersteunen onze klanten ook bij het ontwerpen en installeren van duurzame geïntegreerde leidingsystemen.

onze duurzame cijfers