privacy statement

In ons privacy beleid wordt het bedrijfsbeleid van Aalberts integrated piping systems B.V. beschreven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, uw recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen en de door ons genomen veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens.

Persoonsgegevens die via de websites en app van Aalberts integrated piping systems worden verzameld, gebruiken wij alleen voor het doel waarmee u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Aalberts integrated piping systems aan de privacywetgeving. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Aalberts integrated piping systems gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. We garanderen dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die zelf actief zijn achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met uw uitdrukkelijke toestemming. We bieden u geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Uw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn.

Wij maken gebruik van software om verkeerspatronen en websitegebruik te volgen. Hiermee kunnen wij de opzet en indeling van de website verder ontwikkelen. Met deze software kunnen geen gegevens worden verzameld waarmee een bepaald persoon kan worden geïdentificeerd. Als er zogenaamde profielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website of app beter af te stemmen op uw behoefte en wordt dat van te voren meegedeeld. Zie ook ons cookie beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aalberts integrated piping systems en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing.nl@aalberts-ips.com.

Beveiliging persoonsgegevens

Aalberts integrated piping systems neemt de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via marketing.nl@aalberts-ips.com.Wijzigingen privacyverklaring.

Dit privacybeleid kan in de loop van de tijd worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het gewijzigde privacybeleid. Gebruikers van de website wordt aangeraden om regelmatig het privacybeleid te lezen op mogelijke wijzigingen.