Voor drinkwaterinstallatie: perslucht of inert gas